Vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo khiến cho người ta ngại ngùng việc sử dụng thực phẩm chế biến sẵn. Chính vì...